Logotyp Funduszy Europejskich, flaga rzeczypospolitej Polski, flaga Unii Europejskiej

Gmina Jarocin realizuje projekt nr: POWR.02.08.00-00-0085/20 pn.: „Jarocińskie Centrum Usług Społecznych”, który jest współfinansowany ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 214-2020.
Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Całkowita wartość projektu: 3 084 722,60 zł
Środki z budżetu Unii Europejskiej: 2 599 804,20 zł
Środki z budżetu państwa: 484 918,40 zł
Okres realizacji projektu: 01.06.2021 r. do 30.09.2023 r.
dofinansowanie projektu: 100
%
www.mapadotacji.gov.pl

Ogólnym celem projektu jest wypracowanie i przetestowanie modelowego rozwiązania w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych, adresowanego do mieszkańców gminy Jarocin, poprzez utworzenie Centrum Usług Społecznych w Jarocinie, jako nowej jednostki organizacyjnej Gminy. Centrum Usług Społecznych w Jarocinie powstanie od 01.10.2021 r. poprzez przekształcenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Głównym celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom Gminy Jarocin dostępu do wysokiej jakości usług społecznych dopasowanych do ich indywidualnych potrzeb.

Cele szczegółowe:
1. Rozszerzenie i rozwój usług społecznych zgodnie z potrzebami mieszkańców gminy Jarocin.
2. Zintegrowanie systemu usług społecznych i ich koordynacja na poziomie lokalnym. przez CUS w Jarocinie.
3. Zwiększenie udziału partnerów społecznych, w tym PS i PES oraz partnerów NGO w realizacji usług społecznych adresowanych do mieszkańców gminy.

W ramach realizacji projektu wprowadzone zostaną nowe usługi z obszarów: kultury, pobudzania aktywności obywatelskiej, wspierania rodziny, aktywizacji społecznej, promocji i ochrony zdrowia. Usługi są skierowane do mieszkańców z terenu Gminy Jarocin, a w szczególności: osoby starsze, z niepełnosprawnościami, rodziny z dziećmi do lat 5 włącznie, osoby samotne, zależne oraz inni z potrzebą wsparcia w zależności od potrzeb.

Poszczególne etapy realizacji założonych działań w projekcie obejmują:
Zadanie 1 – Wypracowanie i przedstawienie Radzie Programowej Planu wdrażania CUS.
Zadanie 2 – Realizacji Planu Wdrażania CUS.
Zadanie 3 – Aktualizacja i realizacja Planu Wdrażania CUS.
Zadanie 4 – Przegląd działań projektu.


Informacje z projektu Jarocińskie Centrum Usług Społecznych

Ładowanie
White-Simple-Creative-Quote-Facebook-Post_20240607_120949_0001
5 czerwca  Centrum Usług Społecznych w Jarocinie, zorganizowało wyjazd integracyjny na Termy do Uniejowa Klubów Społecznych z : Goliny, Wilkowyi, więcej »
Przedświąteczne warsztaty międzypokoleniowe w Klubach Społecznych w Golinie, Jarocinie i Wilkowyi
W przedświątecznym klimacie w Klubach Społecznych w Golinie, Jarocinie i Wilkowyi odbyły się międzypokoleniowe warsztaty kulinarne wokół "Wielkanocnych babeczek" Spotkanie więcej »
Dzień kobiet
inline
Bezpieczny Internet w Klubach Społecznych gminy Jarocin: Szkolenia "Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni oraz uzależnienia" W ramach obchodów Miesiąca Bezpiecznego Internetu, w więcej »
378372042_695104089317985_2971362960191325440_n
W miesiącu wrześniu 2023r. zgodnie z harmonogramem w ramach realizacji projektu „Jarocińskie Centrum Usług Społecznych”, świadczone były usługi społeczne z więcej »
1-1
Dnia 15 września 2023r. odbyło się spotkanie aktywizujące, podsumowujące projekt dla uczestników Klubów Społecznych. Na spotkaniu byli obecni przedstawiciele: Klubu więcej »
10
Jarocińskie Centrum Usług Społecznych - nowa jakość życia mieszkańców - pod takim hasłem w dniu 11 i 12 września odbyła więcej »
IMG_20230831_090308
W miesiącu sierpniu 2023r. zgodnie z harmonogramem w ramach realizacji projektu „Jarocińskie Centrum Usług Społecznych”, świadczone były usługi społeczne z więcej »
Flaga Unii Europejskiej
Zaproszenie do złożenia oferty celem organizacji szkolenia wyjazdowego.W ramach realizacji projektu "Jarocińskie Centrum Usług Społecznych" więcej »
IMG_20230702_164713
W miesiącu lipcu 2023r. zgodnie z harmonogramem w ramach realizacji projektu „Jarocińskie Centrum Usług Społecznych”, świadczone były usługi społeczne z więcej »