IMG_20230831_090308

W miesiącu sierpniu 2023r. zgodnie z harmonogramem w ramach realizacji projektu „Jarocińskie Centrum Usług Społecznych”, świadczone były usługi społeczne z zakresu:

 • Kultury i pobudzania aktywności obywatelskiej
  Usługi aktywnego spędzania czasu wolnego, skierowane do seniorów z Gminy Jarocin oraz do społeczności lokalnej w obszarze 5 klubów społecznych w: Mieszkowie, Witaszycach, Golinie, Łuszczanowie i Jarocinie. W ramach tej usługi odbyły się m.in. zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki/tańca/fitness, warsztaty artystyczno-wokalno-chóralne, warsztaty artystyczno-teatralne, warsztaty taneczne, fotograficzne, warsztaty z makramą w ramach serii poznajemy ginące zawody – Sznurek – Klub Społeczny w Witaszycach i Łuszczanowie oraz warsztaty ginące zawody – glina w Klubie Społecznym w Łuszczanowie, chętni uczestnicy Klubów Społecznych mieli zorganizowany wyjazd na Termy w Uniejowie oraz mogli zwiedzić zespół pałacowo-parkowy w Dobrzycy.
  W ramach działań wspierających Organizator Społeczności Lokalnej w sierpniu uczestniczył
 • w spotkaniu z cyklu „Poznajemy ginące zawody” – Zdun i Garncarz w połączeniu z warsztatami ceramicznymi. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Klubu Społecznego „VIGOR” w Łuszczanowie. Brał udział również we wyjeździe na biesiadę chojeńską z Klubem Społecznym „Jarocino” oraz uczestniczył w występach Klubu Społecznego „Sami Swoi” w Golinie. W ostatni dzień miesiąca sierpnia OSL uczestniczył w rajdzie rowerowym. Podczas rajdu odwiedzili młyn nad Lutynią w Wilkowyi, Pałac w Tarcach oraz kapliczkę.
 • Promocji i ochrony zdrowia
  Działania w ramach realizacji usług społecznych skierowane dla wszystkich mieszkańców Gminy Jarocin w formie rehabilitacji indywidualnej stacjonarnej i mobilnej, mobilne poradnictwo pielęgniarskie/instruktaż.
  W ramach promocji i ochrony zdrowia w miesiącu sierpniu 120 mieszkańców Gminy Jarocin skorzystało z usługi teleopieki – opaska monitorująca.
 • Usługi wsparcia rodziny
  Działania były skierowane dla rodzin z małymi dziećmi od urodzenia do 5 roku życia włącznie w formie zajęć edukacyjno-rozwojowych (Lulanki, Bawialnia dla dzieci najmłodszych, Bawialnia dwulatka, Bawialnia ogólnorozwojowa), warsztaty edukacyjno-rozwojowe „Edukacja bez lukru”, warsztaty kreatywne dla mam, indywidualne konsultacje psychologiczne, grupowe konsultacje fizjoterapeutyczne, indywidualne konsultacje fizjoterapeutyczne warsztaty rodzinne.
  Projekt „Jarocińskie Centrum Usług Społecznych” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.