Konkursy i ogłoszenia na rok 2021

Brak wpisów

Konkursy i ogłoszenia na rok 2020

Brak wpisów

Konkursy i ogłoszenia na rok 2019


Oferta na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2019 składanego w trybie pozakonkursowym 19a tzw. „mały grant” – Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z programem profilaktycznym.

Załącznik

Ogłoszenie Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie z dnia 13 września 2019r. o otwartym naborze Partnera w celu realizacji projektu pozakonkursowego w ramach Poddziałania 7.2.2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Podmiot Leczniczy  Informacja o wyborze Partnera

Oferta na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2019 składanego w trybie pozakonkursowym 19a tzw. „mały grant” – Letnie spotkania skłaniają do działania!

Załącznik

Ogłoszenie Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie z dnia 10 lipca 2019r. o otwartym naborze Partnera w celu realizacji projektu pozakonkursowego w ramach Poddziałania 7.2.2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Podmiot Społeczny  Podmiot Leczniczy  Informacja o wyborze Partnera  Rezygnacja z partnerstwa

Oferta na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2019 składanego w trybie pozakonkursowym 19a tzw. „mały grant” – Strefa Dziecka.

Załącznik

Oferta na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2019 składanego w trybie pozakonkursowym 19a tzw. „mały grant” – Gmina Jarocin – „Zwiedzamy naszą małą ojczyznę”.

Załącznik

Oferta na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2019 składanego w trybie pozakonkursowym 19a tzw. „mały grant” – Streetworking po godzinach.

Załącznik

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert nr V/2019 – Ochrona i promocja zdrowia.

Załącznik  Rozstrzygnięcie

Oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2019 składanego w trybie pozakonkursowym 19a tzw. „mały grant” – Organizacja obozów z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży.

Oferta 1  Oferta 2

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert nr IV/2019 – Ochrona i promocja zdrowia.

Załącznik  Unieważnienie

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o otwartym konkursie ofert nr III/2019 w obszarze Ochrona i Promocja Zdrowia – Zadanie nr 1: Organizacja obozów z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży; Zadanie nr 2: Organizacja półkolonii w trakcie wakacji letnich z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży.

Załącznik  Rozstrzygnięcie zadania nr 1  Rozstrzygnięcie zadania nr 2

Oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2019 składanego w trybie pozakonkursowym 19a tzw. „mały grant”.

Oferta 1  Oferta 2

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o otwartym konkursie ofert nr I/2019 w obszarze Ochrona i Promocja Zdrowia – Zadanie nr 1: Organizacja obozów z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży; Zadanie nr 2: Organizacja przedsięwzięć promujących zdrowy styl życia wśród osób starszych; Zadanie nr 3: Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym promujących zdrowy styl życia oraz alternatywne formy spędzania wolnego czasu; Zadanie nr 4: Organizacja półkolonii, kolonii, obozów i zimowisk w trakcie ferii zimowych, z możliwością noclegu z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży.

Załącznik  Rozstrzygnięcie zadania nr 1  Rozstrzygnięcie zadania nr 2  Rozstrzygnięcie zadania nr 3
Rozstrzygnięcie zadania nr 4

Konkursy i ogłoszenia na rok 2018


Oferta na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2018 składanego w trybie pozakonkursowym 19a tzw. „mały grant” – Świątecznie i zdrowo – Akademia Piłkarska Jarota.

Załącznik  Rozstrzygnięcie

Oferta na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2018 składanego w trybie pozakonkursowym 19a tzw. „mały grant” – Organizacja turnieju piłkarskiego z programem profilaktycznym dla grup młodzieżowych LZS GROM GOLINA.

Załącznik  Rozstrzygnięcie

Oferta na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2018 składanego w trybie pozakonkursowym 19a tzw. „mały grant” – Prowadzenie klubiku osiedlowego „Iskierka” dla dzieci z osiedla 1000-lecia i okolic.

Załącznik  Rozstrzygnięcie

Oferta na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2018 składanego w trybie pozakonkursowym 19a tzw. „mały grant” – Organizacja przedsięwzięć dla mieszkańców w ramach ochrony i promocji zdrowia II.

Załącznik  Rozstrzygnięcie

Oferta na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2018 składanego w trybie pozakonkursowym 19a tzw. „mały grant” – Postaw na rodzinę.

Załącznik  Rozstrzygnięcie

Oferta na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2018 składanego w trybie pozakonkursowym 19a tzw. „mały grant” – Wesołe półkolonie dla każdego smyka!

Załącznik  Rozstrzygnięcie

Oferta na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2018 składanego w trybie pozakonkursowym 19a tzw. „mały grant” – Fantastyczne półkolonie.

Załącznik  Rozstrzygnięcie

Oferta na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2018 składanego w trybie pozakonkursowym 19a tzw. „mały grant” – Letni wypoczynek z Akademią Piłkarską „Jarota”.

Załącznik  Rozstrzygnięcie

Oferta na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2018 składanego w trybie pozakonkursowym 19a tzw. „mały grant” – Letnie półkolonie z Akademią Piłkarską „Jarota”.

Załącznik  Rozstrzygnięcie

Oferta na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2018 składanego w trybie pozakonkursowym 19a tzw. „mały grant” – „I Piękna i Bestia – Strefa Kobiet”.

Załącznik  Rozstrzygnięcie

Oferta na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2018 składanego w trybie pozakonkursowym 19a tzw. „mały grant” – Organizacja przedsięwzięć promujących zdrowy styl życia wśród osób starszych.

Załącznik  Rozstrzygnięcie

Oferta na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2018 składanego w trybie pozakonkursowym 19a tzw. „mały grant” – Żywa Biblioteka.

Załącznik  Rozstrzygnięcie

Oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2018 składanego w trybie pozakonkursowym 19a tzw. „mały grant” – Organizowanie obozów z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży.

Oferta nr 1  Oferta nr 2  Oferta nr 3  Oferta nr 4  Rozstrzygnięcie

Oferta na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2018 składanego w trybie pozakonkursowym 19a tzw. „mały grant” – Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z programem profilaktycznym.

Załącznik  Rozstrzygnięcie

Oferta na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2018 składanego w trybie pozakonkursowym 19a tzw. „mały grant” – Prowadzenie świetlicy osiedlowej „Iskierka”.

Załącznik  Rozstrzygnięcie

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o otwartym konkursie ofert z działu: ochrona i promocja zdrowia – Zadanie nr 1: Organizacja obozów z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży; Zadanie nr 2: Organizacja półkolonii w trakcie wakacji letnich z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży; Zadanie nr 3: Organizacja przedsięwzięć integracyjnych o charakterze terapeutycznym dla osób uzależnionych i członków ich rodzin.

Załącznik  Rozstrzygnięcie zadania nr 1  Rozstrzygnięcie zadania nr 2  Rozstrzygnięcie zadania nr 3

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o otwartym konkursie ofert nr II/2018 – Zadanie nr 1: Organizacja półkolonii, zimowisk w trakcie ferii zimowych z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży II edycja.

Załącznik  Rozstrzygnięcie

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o otwartym Konkursie ofert nr I/2018 – Zadanie nr 1: Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży; Zadanie nr 2: Organizacja przedsięwzięć promujących zdrowy styl życia wśród osób starszych; Zadanie nr 3: Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym promujących zdrowy styl życia oraz alternatywne formy spędzania wolnego czasu; Zadanie nr 4: Organizacja półkolonii, zimowisk w trakcie ferii zimowych z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży.

Załącznik  Rozstrzygnięcie zadania nr 1  Rozstrzygnięcie zadania nr 2  Rozstrzygnięcie zadania nr 3
Rozstrzygnięcie zadania nr 4

Konkursy i ogłoszenia na rok 2017


Oferta na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2017 składanego w trybie pozakonkursowym 19a tzw. „mały grant” – Pozalekcyjne zajęcia profilaktyczne z elementami sportu dla zawodników Akademii Piłkarskiej „Jarota”.

Załącznik  Rozstrzygnięcie

Oferta na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2017 składanego w trybie pozakonkursowym 19a tzw. „mały grant”. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży.

Załącznik  Rozstrzygnięcie

Oferta na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2017 składanego w trybie pozakonkursowym 19a tzw. „mały grant”. XIX Mityng Lekkoatletyczny szkół podstawowych oraz XV Mityng Lekkoatletyczny Gimnazjów.

Załącznik  Rozstrzygnięcie

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o otwartym konkursie ofert nr VI/2017 z zakresu ochrony i promocji zdrowia: Zadanie nr 1 – Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym promujących zdrowy styl życia oraz alternatywne formy spędzania wolnego czasu; Zadanie nr 2 – Organizacja przedsięwzięć promujących zdrowy styl życia wśród osób starszych.

Ogłoszenie  Załącznik  Rozstrzygnięcie zadania nr 1  Rozstrzygnięcie zadania nr 2

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o otwartym konkursie ofert nr V/2017 z zakresu ochrony i promocji zdrowia: Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży.

Ogłoszenie  Załącznik  Rozstrzygnięcie

Oferta na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2017 składanego w trybie pozakonkursowym 19a tzw. „mały grant”. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z programem profilaktycznym.

Załącznik  Rozstrzygnięcie

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o otwartym konkursie ofert nr IV/2017. – zadanie 1: Innowacyjne działania na rzecz osób starszych.

Załącznik nr 1  Załącznik nr 2  Rozstrzygnięcie

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o otwartym konkursie ofert. Ochrona i promocja zdrowia. – zadanie nr 1: Organizacja półkolonii w trakcie wakacji letnich z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży – II edycja.

Załącznik nr 1  Załącznik nr 2  Rozstrzygnięcie

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o otwartym konkursie ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia – zadanie nr 1: „Organizacja przedsięwzięć integracyjnych o charakterze terapeutycznym dla osób uzależnionych i członków ich rodzin”.

Załącznik

Ogłoszenie Burmistrza Jarocina o otwartym konkursie ofert z Działu Ochrona i Promocja Zdrowia – Zadanie nr 1: Organizacja obozów z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży; Zadanie nr 2: Organizacja półkolonii w trakcie wakacji letnich z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży; Zadanie nr 3: Organizacja przedsięwzięć integracyjnych o charakterze terapeutycznym dla osób uzależnionych i członków ich rodzin.

Załącznik nr 1  Załącznik nr 2  Rozstrzygnięcie zadania nr 1  Rozstrzygnięcie zadania nr 2  Rozstrzygnięcie zadania nr 3