Ładowanie
Miło nam poinformować, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2024. Opieka wytchnieniowa więcej »
Gmina Jarocin w ramach uzyskanej dotacji celowej ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego jest w trakcie tworzenia mieszkań wspomaganych dla osób więcej »
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2004” Miło nam poinformować, że Wojewoda Wielkopolski przesłał informację, że w roku 2024 więcej »
Gmina Jarocin przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki SpołecznejMODUŁ II „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023, finansowanym z więcej »
OPIEKA WYTCHNIENIOWA – edycja 2023 Gmina Jarocin przystąpił do realizacji Programu Ministerstwa Rodzinyi Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023, który więcej »
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023 Gmina Jarocin przystąpiła do realizacji programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 więcej »