pomoc1_420
Centrum Usług Społecznych w Jarocinie
pomoc2_420
Przyjdź - pomożemy!
previous arrow
next arrow


Projekt

W ramach Projektu „Jarocińskie Centrum Usług Społecznych” wprowadzone zostaną nowe usługi z obszarów: m.in. kultury, wspierania rodziny, aktywizacji społecznej, promocji i ochrony zdrowia.

Pomoc społeczna

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom m.in. z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności. Zobacz, jakie programy są dostępne.

Świadczenia

Świadczenia z pomocy społecznej to świadczenia pieniężne (różnego rodzaju zasiłki) oraz niepieniężne (m.in. poradnictwo, schronienie, posiłki, opieka, składki).

Pozostała działalność

Ośrodki wsparcia (uczestnictwo w klubach samopomocy oraz czasowy pobyt w mieszkaniach chronionych), wolontariat, miejscowe akty prawne oraz sprawozdawczość.

Pomoc Ukrainie Допомога Україні

Pomoc Ukrainie
Допомога УкраїніAktualności


Szkolenie i przekazanie kolejnych opasek monitorujących
W dniu dzisiejszym kolejni mieszkańcy naszej Gminy otrzymali opaski monitorujące oraz zostali przeszkoleni w zakresie ...
Czytaj dalej
Spotkanie integracyjno-sportowe
W minione, czwartkowe popołudnie uczestnicy Klubów Społecznych z terenu Gminy Jarocin uczestniczyli w spotkaniu integracyjno-sportowym ...
Czytaj dalej
Wizyta studyjna w Centrum Usług Społecznych w Jarocinie
Na przełomie czerwca i lipca gościliśmy trzy grupy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, jednostek pomocy społecznej, ...
Czytaj dalej
Przekazanie kolejnych opasek monitorujących dla mieszkańców
W piątek 15 lipca w Centrum Usług Społecznych w Jarocinie miało miejsce wręczenie opasek monitorujących ...
Czytaj dalej
Ruszyła „Teleopieka” w formie opaski monitorującej
11 lipca w Centrum Usług Społecznych w Jarocinie miało miejsce uroczyste wręczenie przez Burmistrza Jarocina ...
Czytaj dalej
Konsultacje
Zapraszamy mieszkańców gminy Jarocin na spotkanie konsultacyjne w sprawie Strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie ...
Czytaj dalej
zbadaj się
Bezpłatne badania i edukacja
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu rozpoczyna realizację programu pod nazwą „Profilaktyka nowotworów dolnego ...
Czytaj dalej
Plakat-A2-PPRC-2019-1
Informacja
Szanowni Państwo Fundacja Wspierania Rozwoju Okulistyki „Okulistyka 21” w partnerstwie z Kliniką Chorób Wewnętrznych i ...
Czytaj dalej
Bezpłatna rehabilitacja dla osób po udarze mózgu w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Im. W.Degi
Rehabilitacja neurologiczna dla osób po udarze mózgu w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. W. Degi UM ...
Czytaj dalej