pomoc1_420
Centrum Usług Społecznych w Jarocinie
pomoc2_420
Przyjdź - pomożemy!
previous arrow
next arrow


Projekt

W ramach Projektu „Jarocińskie Centrum Usług Społecznych” wprowadzone zostaną nowe usługi z obszarów: m.in. kultury, wspierania rodziny, aktywizacji społecznej, promocji i ochrony zdrowia.

Pomoc społeczna

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom m.in. z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności. Zobacz, jakie programy są dostępne.

Świadczenia

Świadczenia z pomocy społecznej to świadczenia pieniężne (różnego rodzaju zasiłki) oraz niepieniężne (m.in. poradnictwo, schronienie, posiłki, opieka, składki).

Pozostała działalność

Ośrodki wsparcia (uczestnictwo w klubach samopomocy oraz czasowy pobyt w mieszkaniach chronionych), wolontariat, miejscowe akty prawne oraz sprawozdawczość.

Pomoc Ukrainie Допомога Україні

Pomoc Ukrainie
Допомога УкраїніAktualności


PROGRAM „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” na rok 2023
Gmina Jarocin przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki SpołecznejMODUŁ II „Korpus Wsparcia Seniorów” ...
OPIEKA WYTCHNIENIOWA – edycja 2023
OPIEKA WYTCHNIENIOWA – edycja 2023 Gmina Jarocin przystąpił do realizacji Programu Ministerstwa Rodzinyi Polityki Społecznej ...
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023 Gmina Jarocin przystąpiła do realizacji programu ,,Asystent osobisty ...
podziel_sie-chlebem
Akcja „Zawieszony chleb”
Akcja „Zawieszony chleb” – Gazeta Jarocińska ...
Spotkanie z przedstawicielami ROPS
21 lutego 2023r. gościliśmy w Ośrodku przedstawicieli Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z Poznania. Tematem spotkania ...
UWAGA!
W dniu 27.02.2023r. (poniedziałek) nie będą przyjmowane wnioski na dodatek gazowy ...