10

Jarocińskie Centrum Usług Społecznych – nowa jakość życia mieszkańców – pod takim hasłem w dniu 11 i 12 września odbyła się dwudniowa konferencja podsumowująca dotychczasowe działania w ramach realizacji projektu „Jarocińskie Centrum Usług Społecznych” wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zaprezentowane zostały przedsięwzięcia, które dotychczas zostały zrealizowane.
W poniedziałkowym spotkaniu można było podziwiać wybrane efekty pracy seniorów, którzy uczestniczyli w różnych warsztatach, przedstawiając taniec oraz pokaz mody. Zaprezentowana została również wystawa malarska obrazów wykonywanych podczas warsztatów oraz wystawa fotografii.
Drugi dzień był okazją do wysłuchania prelekcji oraz wystąpień zaproszonych gości.
-prof. Mariusz Kwiatkowskiego z Uniwersytetu Zielonogórskiego

 • Pani Karolina Cyran-Juraszek – trenerki i konsultantki NGO,
  a także prezentacji działań organizacji partnerskich:
  Fundacji 750-lecia Jarocina i Jarocińskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Senior oraz prezentacji Centrum Usług Społecznych.
  Konferencja pokazała szeroki wachlarz działań skierowanych dla seniorów, rodzin z małymi dziećmi, osób zależnych oraz osób samotnych, z niepełnosprawnością czy z potrzebą rehabilitacji.
  Dziękujemy wszystkim za obecność oraz wiele dobrych słów.
  Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zdjęcia wykonane dzięki uprzejmości Michała Pakulskiego i Michała Skrzypczaka