MRiPS

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2004”

Miło nam poinformować, że Wojewoda Wielkopolski przesłał informację, że w roku 2024 rusza kolejna edycja programu ministerialnego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2024”.

Głównym celem programu jest zapewnienie dostępności do usług asystenta osobistego tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

 1. Poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia.
 2. Wsparcia osób z niepełnosprawnościami oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb.
 3. Uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych.
 4. Dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnościami.
 5. Zwiększenia wsparcia asystenckiego dla uczniów z niepełnosprawnościami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Program zapewnia wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:

 1. Dzieciom do ukończenia 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 2. Osobom z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie:
  a) o stopniu znacznym lub
  b) o stopniu umiarkowanym lub
  c) traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023r. poz. 100 ze zm.).

Centrum Usług Społecznych w Jarocinie informuje zatem o możliwości zgłaszania osób zainteresowanych udziałem w programie u Koordynatorów Indywidualnych Programów Usług Społecznych pod nr telefonu 508 829 589.