1-1

Dnia 15 września 2023r. odbyło się spotkanie aktywizujące, podsumowujące projekt dla uczestników Klubów Społecznych. Na spotkaniu byli obecni przedstawiciele:

  • Klubu Społecznego „MIESZKO” z Mieszkowa,
  • Klubu Społecznego „WITASZYCE RAZEM” z Witaszyc,
  • Klubu Społecznego „VIGOR” z Łuszczanowa,
  • Klubu Społecznego „SAMI SWOI” z Goliny
  • Klubu Społecznego „JAROCINO” z Jarocina.
    W tym dniu Seniorzy z Klubów Społecznych mogli zaprezentować dotychczasowe działania w ramach realizacji projektu „Jarocińskie Centrum Usług Społecznych” był śpiew, występ teatralny oraz pokaz zdjęć.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.