5 czerwca  Centrum Usług Społecznych w Jarocinie, zorganizowało wyjazd integracyjny na Termy do Uniejowa Klubów Społecznych z : Goliny, Wilkowyi, Łuszczanowa, Cielczy i Witaszycach.

Podczas tych wydarzeń uczestnicy mieli okazję odpocząć, popływać oraz zapomnieć o troskach dnia codziennego. 

Wspólny czas i wymiana doświadczeń stworzyły przestrzeń do integracji pięciu Klubów Społecznych.

Dzięki takim inicjatywom jak spotkania integracyjne  Klubów Społecznych, sprawiają, że członkowie  społeczności lokalnych poznawaną bliżej swoje zainteresowania i potrzeby.