378372042_695104089317985_2971362960191325440_n

W miesiącu wrześniu 2023r. zgodnie z harmonogramem w ramach realizacji projektu „Jarocińskie Centrum Usług Społecznych”, świadczone były usługi społeczne z zakresu:

 • Kultury i pobudzania aktywności obywatelskiej
  Usługi aktywnego spędzania czasu wolnego, skierowane do seniorów z Gminy Jarocin oraz do społeczności lokalnej w obszarze 5 klubów społecznych w: Mieszkowie, Witaszycach, Golinie, Łuszczanowie i Jarocinie. W ramach tej usługi odbyły się m.in. zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki/tańca/fitness, warsztaty artystyczno-wokalno-chóralne, warsztaty artystyczno-teatralne, warsztaty graficzno-komputerowe, warsztaty z makramą w ramach serii poznajemy ginące zawody – Sznurek – Klub Społeczny w Jarocinie oraz w Łuszczanowie oraz warsztaty ginące zawody – glina w Klubie Społecznym w Jarocinie, odbył się również integracyjno-aktywizujący Klubowy Piknik Rodzinny w Klubie Społecznym w Łuszczanowie, wyjazd dla chętnych uczestników klubów społecznych na termy do Uniejowa oraz Gołuchowa. W klubach odbyły się również aktywizująco-komunikacyjne warsztaty Klanza, warsztaty z miodobrania oraz rajd rowerowy do Młynu nad Lutynią w Wilkowyi.
  W ramach działań wspierających Organizator Społeczności Lokalnej w wrześniu uczestniczył
 • w dożynkach w Łuszczanowie podczas którego występ miał Klub Społeczny „VIGOR” w Łuszczanowie oraz uczestniczył w występie Klubu Społecznego „Jarocino” podczas śpiewania pieśni w Parafii Chrystusa Króla w Jarocinie.
 • Promocji i ochrony zdrowia
  Działania w ramach realizacji usług społecznych skierowane dla wszystkich mieszkańców Gminy Jarocin w formie rehabilitacji indywidualnej stacjonarnej i mobilnej, usługa stacjonarna grupowa poradnictwo – dietetyka, grupowe ćwiczenia z muzykoterapią oraz z elementami jogi, mobilne poradnictwo pielęgniarskie/instruktaż.
  W ramach promocji i ochrony zdrowia w miesiącu wrześniu 120 mieszkańców Gminy Jarocin skorzystało z usługi teleopieki – opaska monitorująca.
 • Usługi wsparcia rodziny
  Działania były skierowane dla rodzin z małymi dziećmi od urodzenia do 5 roku życia włącznie w formie zajęć edukacyjno-rozwojowych (Lulanki, Bawialnia dla dzieci najmłodszych, Bawialnia dwulatka, Bawialnia ogólnorozwojowa), warsztaty kreatywne dla mam, indywidualne konsultacje psychologiczne, warsztaty edukacyjno-rozwojowe „Edukacja bez lukru”, grupowe konsultacje fizjoterapeutyczne, indywidualne konsultacje fizjoterapeutyczne , warsztaty rodzinne.
  W miesiącu wrześniu zgodnie z harmonogramem odbyła się Konferencja podsumowująca projekt oraz spotkanie aktywizujące, podsumowujące projekt dla uczestników Klubów Społecznych.
  Projekt „Jarocińskie Centrum Usług Społecznych” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.