Logotyp Funduszy Europejskich, flaga rzeczypospolitej Polski, flaga Unii Europejskiej

Z dniem 1 października 2021r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie przekształcił się w Centrum Usług Społecznych. Przedsięwzięcie zostało podjęte w związku z realizacją projektu „Jarocińskie Centrum Usług Społecznych”, na który Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 3 084 722,60 zł. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój – działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych w środowisku lokalnym.

W ramach projektu wprowadzone zostaną nowe usługi z obszarów: kultury, wspierania rodziny, pobudzania aktywności obywatelskiej, aktywizacji społecznej, promocji i ochrony zdrowia. Usługi będą skierowane dla mieszkańców z terenu Gminy Jarocin.

Okres realizacji projektu: czerwiec 2021r. do 30 września 2023r.


Informacje z Projektu

Ładowanie
plakat opaski
Uruchamiamy kolejną nową usługę społeczną z obszaru promocji i ochrony zdrowia - "Teleopieka" w formie opaski monitorującej.  Działanie jest podejmowane więcej »
W miesiącu maju w ramach realizacji projektu „Jarocińskie Centrum Usług Społecznych” świadczone były usługi społeczne z zakresu: - Kultury i więcej »
W miesiącach od lutego do kwietnia w ramach realizacji projektu „Jarocińskie Centrum Usług Społecznych” świadczone były usługi społeczne z zakresu: więcej »
Spotkanie rady programowej CUS
W dniu 5 kwietnia 2022 r. w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie odbyło się spotkanie czwartej Rady Programowej więcej »