IMG_20230702_164713

W miesiącu lipcu 2023r. zgodnie z harmonogramem w ramach realizacji projektu „Jarocińskie Centrum Usług Społecznych”, świadczone były usługi społeczne z zakresu:

 • Kultury i pobudzania aktywności obywatelskiej
  Usługi aktywnego spędzania czasu wolnego, skierowane do seniorów z Gminy Jarocin oraz do społeczności lokalnej w obszarze 5 klubów społecznych w: Mieszkowie, Witaszycach, Golinie, Łuszczanowie i Jarocinie. W ramach tej usługi odbyły się m.in. zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki/tańca/fitness, warsztaty artystyczno-wokalno-chóralne, warsztaty artystyczno-teatralne, warsztaty taneczne, fotograficzne, warsztaty rękodzielnicze – świece, warsztaty z makramą w ramach serii poznajemy ginące zawody – Sznurek – Klub Społeczny
 • w Łuszczanowie i w Jarocinie oraz warsztaty ginące zawody – glina w Klubie Społecznym
 • w Golinie, odbył się również Klubowy Piknik Rodzinny w Klubie Społecznym w Mieszkowie,
 • a w ramach cyklu „Poznaj swoją okolicę” wyjazd do Czeszewa.
  W ramach działań wspierających Organizator Społeczności Lokalnej w lipcu uczestniczył
 • w spotkaniu z cyklu „Poznajemy ginące zawody” – makrama sznurek w Klubie Społecznym
 • w Łuszczanowie i w Jarocinie oraz z gliną w Klubie Społecznych Golinie. Uczestnicy spotkania poznały historię zawodu oraz techniki wykonywania prac. Organizator Społeczności Lokalnej uczestniczył również w przeglądzie muzycznym w Chrzanie gdzie występowali uczestnicy Klubu Społecznego „JAROCINO” z Jarocina. Również w lipcu w ramach współpracy
 • z Biblioteką Jarocińską OSL brał udział we warsztatach dla dzieci podczas Jarocińskiego Festiwalu.
 • Promocji i ochrony zdrowia
  Działania w ramach realizacji usług społecznych skierowane dla wszystkich mieszkańców Gminy Jarocin w formie rehabilitacji indywidualnej stacjonarnej i mobilnej, mobilne poradnictwo pielęgniarskie/instruktaż.
  W ramach promocji i ochrony zdrowia w miesiącu lipcu 120 mieszkańców Gminy Jarocin skorzystało z usługi teleopieki – opaska monitorująca.
 • Usługi wsparcia rodziny
  Działania były skierowane dla rodzin z małymi dziećmi od urodzenia do 5 roku życia włącznie w formie zajęć edukacyjno-rozwojowych (Lulanki, Bawialnia dla dzieci najmłodszych, Bawialnia dwulatka, Bawialnia ogólnorozwojowa), warsztaty kreatywne dla mam, indywidualne konsultacje psychologiczne, indywidualne konsultacje fizjoterapeutyczne , grupowe konsultacje fizjoterapeutyczne, warsztaty żywieniowe dla rodziców z dziećmi, zabawowy koncert dla dzieci oraz wakacyjne warsztaty rodzinne.
  Projekt „Jarocińskie Centrum Usług Społecznych” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.