Logotyp Funduszy Europejskich, flaga rzeczypospolitej Polski, flaga Unii Europejskiej

Z dniem 1 października 2021r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie przekształcił się w Centrum Usług Społecznych. Przedsięwzięcie zostało podjęte w związku z realizacją projektu „Jarocińskie Centrum Usług Społecznych”, na który Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 3 084 722,60 zł. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój – działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych w środowisku lokalnym.

W ramach projektu wprowadzone zostaną nowe usługi z obszarów: kultury, wspierania rodziny, pobudzania aktywności obywatelskiej, aktywizacji społecznej, promocji i ochrony zdrowia. Usługi będą skierowane dla mieszkańców z terenu Gminy Jarocin.

Okres realizacji projektu: czerwiec 2021r. do 30 września 2023r.


Informacje z Projektu

Ładowanie
W miesiącu sierpniu zgodnie z harmonogramem w ramach realizacji projektu „Jarocińskie Centrum Usług Społecznych” świadczone były usługi społeczne z zakresu: więcej »
W miesiącu lipcu zgodnie z harmonogramem w ramach realizacji projektu „Jarocińskie Centrum Usług Społecznych” świadczone były usługi społeczne z zakresu: więcej »
W dniu dzisiejszym kolejni mieszkańcy naszej Gminy otrzymali opaski monitorujące oraz zostali przeszkoleni w zakresie podstawowej obsługi użytkowania opasek i więcej »
W minione, czwartkowe popołudnie uczestnicy Klubów Społecznych z terenu Gminy Jarocin uczestniczyli w spotkaniu integracyjno-sportowym. Był to fajny, bardzo miło więcej »
W miesiącu czerwcu zgodnie z harmonogramem w ramach realizacji projektu „Jarocińskie Centrum Usług Społecznych” świadczone były usługi społeczne z zakresu: więcej »
Na przełomie czerwca i lipca gościliśmy trzy grupy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, jednostek pomocy społecznej, podmiotów ekonomii społecznej, OWES oraz więcej »
W piątek 15 lipca w Centrum Usług Społecznych w Jarocinie miało miejsce wręczenie opasek monitorujących kolejnym mieszkańcom Gminy Jarocin, którzy więcej »
11 lipca w Centrum Usług Społecznych w Jarocinie miało miejsce uroczyste wręczenie przez Burmistrza Jarocina Adama Pawlickiego, opasek monitorujących pierwszym więcej »