Logotyp Funduszy Europejskich, flaga rzeczypospolitej Polski, flaga Unii Europejskiej

Z dniem 1 października 2021r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie przekształcił się w Centrum Usług Społecznych. Przedsięwzięcie zostało podjęte w związku z realizacją projektu „Jarocińskie Centrum Usług Społecznych”, na który Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 3 084 722,60 zł. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój – działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych w środowisku lokalnym.

W ramach projektu wprowadzone zostaną nowe usługi z obszarów: kultury, wspierania rodziny, pobudzania aktywności obywatelskiej, aktywizacji społecznej, promocji i ochrony zdrowia. Usługi będą skierowane dla mieszkańców z terenu Gminy Jarocin.

Okres realizacji projektu: czerwiec 2021r. do 30 września 2023r.


Informacje z Projektu

Ładowanie
Spotkanie rady programowej CUS
W dniu 5 kwietnia 2022 r. w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie odbyło się spotkanie czwartej Rady Programowej więcej »
Flaga Unii Europejskiej
Ogłoszenie o publikacji Raportu.pdf Protokoł z przeprowadzonych konsultacji społecznych.pdf Raport z przeprowadzonych konsultacji spolecznych.pdf więcej »
Flaga Unii Europejskiej
W dniu 27.10.2021 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Jarocinie została podjęta decyzja dotycząca przyjęcia programu pn.: Plan Wdrażania CUS. Plan więcej »
konsulatcje_spoleczne
Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących "Raportu z Diagnozy potrzeb społecznych i potencjałów" w zakresie usług społecznych na terenie więcej »
Flaga Unii Europejskiej
Zapytanie ofertowe – Przygotowanie diagnozy i planu wdrażania CUS więcej »