20220629_151407

Na przełomie czerwca i lipca gościliśmy trzy grupy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, jednostek pomocy społecznej, podmiotów ekonomii społecznej, OWES oraz pracowników ROPS z województwa kujawsko-pomorskiego w ramach wizyty studyjnej. 

Głównym tematem 3 spotkań była działalność Centrum Usług Społecznych w Jarocinie jako jednego z 6 w województwie wielkopolskim, które przekształciły się z ośrodków w centra usług społecznych w ramach ustawy z dnia 19 lipca 2021 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych. Uczestnicy spotkania byli zainteresowani głównie procesem przekształcenia się naszego ośrodka w Centrum Usług Społecznych, realizacją usług typowo projektowych oraz ogólną działalnością Centrum. Tematem pytań była również współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami na terenie Gminy oraz zlecanie i realizacja usług. 

Organizatorem wizyty było Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza” na zlecenia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu. 

Opiekunem grup był Grzegorz Olszewski, który reprezentował Podmiot Ekonomii Społecznej z Torunia – 4ES Non Profit Spółka z o. o.