20220715_101333

W piątek 15 lipca w Centrum Usług Społecznych w Jarocinie miało miejsce wręczenie opasek monitorujących kolejnym mieszkańcom Gminy Jarocin, którzy zostali objęci wsparciem w obszarze promocji i ochrony zdrowia w formie usługi Teleopieki. Wręczenie opasek było połączone ze szkoleniem instruktażowym.

„Teleopieka” w formie opasek monitorujących dla mieszkańców to jedna z usług społecznych w obszarze ochrony i promocji zdrowia, realizowanych przez Centrum Usług Społecznych w Jarocinie w ramach projektu „Jarocińskie Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.