20220715_101339

11 lipca w Centrum Usług Społecznych w Jarocinie miało miejsce uroczyste wręczenie przez Burmistrza Jarocina Adama Pawlickiego, opasek monitorujących pierwszym mieszkańcom naszej gminy, którzy zostali objęci usługą „Teleopieki”. Spotkanie było połączone ze szczegółowym szkoleniem instruktażowym.

Jest to kolejna usługa społeczna w formie opasek monitorujących dla mieszkańców jako jedna z wielu forma wsparcia w obszarze ochrony i promocji zdrowia, realizowanych przez Centrum Usług Społecznych w Jarocinie w ramach projektu „Jarocińskie Centrum Usług Społecznych”, na które Gmina Jarocin otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 3 miliony złotych. 

Usługą zostanie objętych 70 osób w 2022 r. i kolejne 50 osób w 2023 r. Łącznie z tej formy wsparcia skorzysta 120 osób.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.