opieka wytch (1)

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – edycja 2023

Gmina Jarocin przystąpił do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny
i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Realizatorem Programu jest Centrum Usług Społecznych w Jarocinie, ul. Wrocławska 39, 63-200 Jarocin.

Program „Opieka wytchnieniowa” to bezpłatna forma usług skierowana dla mieszkańców Gminy Jarocin, realizowany do 31 grudnia 2023r. w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością
w godzinach od 6:00 do 22:00.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodziny i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, poprzez odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością, zapewniając czas na odpoczynek i regenerację.

Grupą docelową programu jest łącznie 20 członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę, w tym 15 osób nad  osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi i 5 osób nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Zakres usług opieki wytchnieniowej obejmuje, m. in. pomoc w przygotowaniu drobnych posiłków oraz jego spożywaniu, pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, pomoc przy ubieraniu się, pomoc przy załatwieniu potrzeb fizjologicznych, utrzymanie w czystości najbliższego otoczenia osoby
(z wyłączeniem gruntownego sprzątania pozostałej części mieszkalnej), pomoc w zaspokojeniu potrzeb kulturalnych.

Warunkiem przystąpienia do Programu jest wypełnienie kompletu dokumentów:
– kartę zgłoszeniową,
– kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności,
– kartę pomiaru niezależności,
– klauzulę informacyjną RODO –  Ministerstwo,
– Klauzula RODO – CUS,
– oświadczenie o sprawowaniu całodobowej opieki nad osobą z niepełnosprawnością,
– oświadczenie o korzystaniu/niekorzystaniu z usług opiekuńczych.

Szczegółowe informację o programie opieka wytchnieniowa są dostępne pod numerem telefonu 62 747 01 60 lub w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Jarocinie, ul. Wrocławska 39.

WAŻNE!
W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.