Rodzina 500+ grafika

Program „Rodzina 500+” w pigułce:

1. Nowy okres świadczeniowy trwa od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.
2. Wnioski o świadczenie wychowawcze na okres, trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r., można składać:
* od 1 lutego 2021 r. online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS ,
* od 1 kwietnia 2021 r. drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.
3. Świadczenie wychowawcze otrzymują rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka.
4. Świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 lat.
5. Świadczenie na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 r.ż. rodzice otrzymają niezależnie od dochodu.
6. 500 zł na każde dziecko niezależnie od dochodu otrzymują także rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne oraz interwencyjne ośrodki preadopcyjne.
7. Świadczenie wychowawcze wypłaca CUS w Jarocinie.
8. Świadczenie będzie wypłacane przelewem na konto.
9. Wniosek o świadczenie można złożyć osobiście, wysłać Pocztą Polską lub wysłać przez internet.
10. Świadczenie wychowawcze nie jest wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, m.in. z pomocy społecznej, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego czy stypendiów dla uczniów i studentów.

Centrum Usług Społecznych w Jarocinie zachęca do składania wniosków droga elektroniczną.

W przypadku pytań, wątpliwości lub w celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do kontaktu telefonicznego w godzinach od 8 do 16 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:

Centrum Usług Społecznych w Jarocinie
Biuro Obsługi Klienta: tel. 62 747 01 60

Dział Świadczeń
nazwiska rozpoczynające się od liter:
– A, B, D, E tel. 62 747 01 60 wew. 42 / kom. 500-276-844, agnieszka.mackowiak@cusjarocin.pl
– C, G, H, I, L tel. 62 747 01 60 wew. 32 / kom. 786-844-025, katarzyna.nowicka@cusjarocin.pl
– F, O, P, T tel. 62 747 01 60 wew. 49 / kom.516-290-966, aneta.blochowiak@cusjarocin.pl
– J, R, V, Z tel. 62 747 01 60 wew. 49 / kom. 516-290-966, ewa.dzierla@cusjarocin.pl
– Ł, N, W tel. 62 747 01 60 wew. 32 / kom. 786-844-025, hanna.banaszak@cusjarocin.pl
– S, Ś, U tel. 62 747 01 60 wew. 42 / kom. 500-276-844, monika.baranek@cusjarocin.pl
– K tel. 62 747 01 60 wew. 41 / kom. 500-276-829, eliza.zdunek-boruta@cusjarocin.pl
– Ku i M tel. 62 747 01 60 wew. 41 / kom. 500-276-829, beata.nowaczyk@cusjarocin.pl