IMG_1472

W miesiącu wrześniu zgodnie z harmonogramem w ramach realizacji projektu „Jarocińskie Centrum Usług Społecznych”, świadczone były usługi społeczne z zakresu:

– Kultury i pobudzania aktywności obywatelskiej

Usługi  aktywnego spędzania czasu wolnego, skierowane do seniorów z Gminy Jarocin oraz do społeczności lokalnej w obszarze 5 klubów społecznych w: Mieszkowie, Witaszycach, Golinie, Łuszczanowie i Jarocinie. W ramach tej usługi odbyły się m.in. zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki/tańca/fitness, warsztaty artystyczno-chóralne, warsztaty artystyczno-teatralne, warsztaty Klanza,  warsztaty taneczne, malarskie, z nowych technologii, fotograficzne, modowe, spotkanie międzypokoleniowe z przedszkolakami, rajd rowerowy w Łuszczanowie oraz „Szlakiem Jarocińskich Legend”, wystawa prac malarskich w ramach Narodowego Czytania – Hol w Pałacu Radolińskich w Jarocinie, spotkanie z historią – Parowozownia Jarocin oraz wyjazd do Wrocławia na wystawę połączoną z warsztatami malarskimi.

W ramach działań wspierających Organizator Społeczności Lokalnej przy współpracy Pań
z Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Filia Jarocin, zorganizowały warsztaty jemy zdrowo dla dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Jarzębinka” w Jarocinie.

Promocji i ochrony zdrowia

Działania w ramach realizacji usług społecznych skierowane dla wszystkich mieszkańców Gminy Jarocin w formie rehabilitacji stacjonarnej i mobilnej, konsultacji pielęgniarskich stacjonarnych oraz mobilnych oraz instruktażu, warsztatu dietetycznego, gimnastyki
z elementami jogi oraz gimnastyki korekcyjnej.

W ramach promocji i ochrony zdrowia w miesiącu wrześniu 70 mieszkańców Gminy Jarocin skorzystało z usługi teleopieki – opaska monitorująca.

Usługi wsparcia rodziny

Działania były skierowane dla rodzin z małymi dziećmi od urodzenia do 5 roku życia włącznie  w formie zajęć edukacyjno-rozwojowych (lulanki, bawialnia dla dzieci najmłodszych), bawialnia ogólnorozwojowa, zajęcia indywidualne dla rodzin – konsultacje. Projekt „Jarocińskie Centrum Usług Społecznych” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.