20221012_101135

W dniach 12-13 października 2022r. przedstawiciele z Centrum Usług Społecznych w Jarocinie uczestniczyli w Kongresie Usług Społecznych, który odbywał się w Warszawie, był zorganizowany przez Kancelarię Prezydenta RP.

Każdy dzień obrad miał inny profil tematyczny i był adresowany do innej grupy uczestników.
W pierwszy dzień 12 października miała miejsce konferencja ekspercka „Centrum usług społecznych – doświadczenia, dobre praktyki, potencjał rozwojowy”. W drugi dzień 13 października odbyła się debata praktyków. Uczestnikami obrad byli przedstawiciele organizacji, różnych zawodów pomocowych, specjaliści, którzy na co dzień świadczą usługi społeczne. Trzeci dzień tj. 14 października skierowany był do samorządowców „Cztery strategie – jeden cel”, omówiono plany dotyczące rozwoju usług społecznych na poziomie lokalnym i regionalnym zawartych w rządowych dokumentach strategicznych.