Flaga Unii Europejskiej

Od dnia dzisiejszego (19.06.2024) do odwołania, wstrzymujemy przyjmowanie wniosków
na INDYWIDUALNE PORADNICTWO LOGOPEDYCZNE DLA RODZICÓW Z DZIEĆMI DO 10.r.ż.