plakat opaski

Uruchamiamy kolejną nową usługę społeczną z obszaru promocji i ochrony zdrowia – „Teleopieka” w formie opaski monitorującej. 

Działanie jest podejmowane w związku z realizacją projektu „Jarocińskie Centrum Usług Społecznych” w obszarze promocji i ochrony zdrowia, na który Gmina Jarocin otrzymała dofinansowanie w wysokości 3 084 722,60 zł.

„TELEOPIEKA” to nowa, bezpłatna usługa w formie opaski na nadgarstek skierowana do mieszkańców Gminy Jarocin w szczególności do osób starszych, samotnych, z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym, osób zależnych.

Jest to całodobowa usługa umożliwiająca wezwanie pomocy w sytuacji zagrożenia życia i bezpieczeństwa, która będzie świadczona w formie opaski monitorującej. Jest to proste w obsłudze urządzenie na nadgarstek z jednym przyciskiem do wzywania pomocy w sytuacji zagrożenia życia. Posiada możliwość odbierania połączeń przychodzących, pomiar ciśnienia i tętna, czujnik upadku oraz zdjęcia i założenia opaski. Posiada też lokalizator GPS oraz pomiar naładowania baterii.

Aby skorzystać z usługi należy zgłosić się do Centrum Usług Społecznych w Jarocinie przy ul. Wrocławskiej 39 i skontaktować się z Koordynatorem Usług Społecznym, który udzieli niezbędnych informacji oraz przestawi szczegółowy regulamin korzystania z usługi. Ogólne informacje dotyczące „Teleopieki” można uzyskać również pod nr tel.: 62 7470160 wew. 34  lub 508 829 589.

W ramach projektu z usługi „Teleopieki” skorzysta łącznie 120 osób – 70 osób w 2022 r. i 50 nowych osób w 2023r.

Projekt „Jarocińskie Centrum Usług Społecznych” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Realizatorem projektu jest Jarocińskie Centrum Usług Społecznych.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 62 7470160 wew. 34 lub 508 829 589

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.