Grafika - telefon

W obecnej sytuacji pandemicznej w kraju i na świecie, gdy większość z nas przebywa w domach, uczy się lub pracuje zdalnie, spotyka się z utrudnieniem kontaktów z rodziną, brakiem bezpośredniego wsparcia przyjaciół/bliskich – coraz częściej pojawiają się problemy natury psychicznej, spadki nastroju, problemy ,,zamknięcia w czterech ścianach”. Alternatywnym, może pierwszym krokiem do otrzymania pomocy i wsparcia jest rozmowa  i przedstawienie sytuacji problemowej w formie skorzystania z TELEFONU ZAUFANIA.

Informujemy, iż w ramach Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Jarocin na lata 2021 – 2024  funkcjonuje TELEFON ZAUFANIA –  nr tel. 507 241 552 – od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 19.00.

Kto może skorzystać?  Z telefonu może skorzystać każda osoba potrzebująca rozmowy i pomocy w dziedzinie problemów dnia codziennego, spraw rodzinnych, wychowawczych, dotyczących zdrowia psychicznego.

Kto pracuje przy telefonie? Telefon obsługują i rozmowy prowadzą osoby przeszkolone w poradnictwie, posiadające wiedzę z   zakresu psychologii, pedagogiki, pracy socjalnej.

Z jakimi problemami można się zwrócić? Do telefonu zaufania możemy zwrócić się z każdym rodzajem problemów, które nas nurtują. Zostaniemy wysłuchani, pokierowani w odpowiednim kierunku , np. do odpowiedniego urzędu, ośrodka wsparcia, poradni, punktu interwencji kryzysowej, centrum uzależnień, punktu pomocy prawnej, otrzymamy telefon do instytucji pomocowej  bądź tylko porozmawiamy.

Telefon zaufania

Skorzystaj anonimowo!

tel. 507 241 552

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 19.00