Grafika - LOGO LKR

Lokalny Klub Rodzinny w Jarocinie (LKR) działa od końca 2018 r. Jest miejscem ze specjalną przestrzenią przeznaczoną dla rodzin z małymi dziećmi od urodzenia do 5 roku życia. Powstał w ramach projektu „Dobry start”, który był realizowany przez Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren w Poznaniu w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu i Gminą Jarocin.

Z dniem 31 marca 2021 r. zakończyła się realizacja projektu, w tym czasie z różnych form wsparcia skorzystało ponad 90 rodzin. Dzięki przychylności samorządu Gminy Jarocin i Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej od kwietnia 2021 r. działalność Lokalnego Klubu Rodzinnego jest kontynuowana w strukturach CUS w Jarocinie w oparciu o autorską koncepcję Instytutu Małego Dziecka im. Astrid Lindgren z Poznania.

W trakcie realizacji projektu w ramach spotkań rozwojowo edukacyjnych odbywały się: zajęcia indywidualne, dyżur dla rodziców i środowiska lokalnego, bawialnia dla dzieci najmłodszych, bawialnia dla dzieci młodszych, lulanki, klub przedszkolaka oraz bawialnia ogólnodostępna – w zależności od wieku i potrzeb rozwojowych dzieci. Odbywały się również konsultacje logopedyczne, fizjoterapeutyczne i psychologiczne. Dzieci mogły też uczestniczyć w warsztatach rodzinnych, koncertach i przedstawieniach teatralnych, natomiast rodzice czy opiekunowie mieli możliwość skorzystania z warsztatów z położną, warsztatów kreatywnych dla mam oraz  warsztatów psychologicznych. 

Aktualnie spotkania w Lokalnym Klubie Rodzinnym odbywają się dla 3 grup wiekowych dzieci: 2 razy bawialnia dla dzieci najmłodszych, 2 razy bawialnia dla dzieci młodszych, klub przedszkolaka, zajęcia indywidualne i dyżur dla rodziców.

Aktualny harmonogram spotkań oraz bieżące informacje są zamieszczane na Facebooku LKR 

https://www.facebook.com/Lokalny-Klub-Rodzinny-w-Jarocinie-438534160227464

adres LKR: ul. św. Ducha 44, 63-200 Jarocin

telefon kontaktowy: 725 910 332