20220728_110047

W dniu dzisiejszym kolejni mieszkańcy naszej Gminy otrzymali opaski monitorujące oraz zostali przeszkoleni w zakresie podstawowej obsługi użytkowania opasek i ich funkcji. 

Informujemy jednocześnie, że wydaliśmy wnioski dla ostatnich osób z listy oczekujących – łącznie 70 opasek monitorujących.

Istnieje lista rezerwowa, na którą można się zapisywać. Od nowego roku 2023 ze skorzystania z usługi „Teleopieki” będzie mogło skorzystać dodatkowo 50 osób.

Usługa jest realizowana w ramach projektu „Jarocińskie Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.