Spotkanie rady programowej CUS

W dniu 5 kwietnia 2022 r. w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie odbyło się spotkanie czwartej Rady Programowej CUS. Podczas posiedzenia prezentowało się sześć ośrodków z województwa wielkopolskiego w tym Centrum Usług Społecznych w Jarocinie, które reprezentował dyrektor CUS Igor Armon.
W posiedzeniu uczestniczyła Pani Minister Marlena Maląg oraz prof. Marek Rymsza, Przewodniczący Rady Programowej.
Pani Minister Maląg rozpoczynając spotkanie zapewniła o kontynuowaniu i rozwijaniu rozpoczętych programów, wśród których znajduje się rozwój sieci CUS-ów. Prof. Marek Rymsza, Przewodniczący Rady Programowej, potwierdził słuszność inwestowania w rozwój usług środowiskowych. Podkreślił także wysoki potencjał Centrów, uwalniających działania lokalne, otwierających się na potrzeby społeczności i realizujących zasadę powszechności usług społecznych.

https://www.gov.pl/web/rodzina/cus-y-zapewnia-powszechnosc-uslug-spolecznych

zdjęcia źródło: https://www.facebook.com/photo/?fbid=417280280205693&set=pcb.417282763538778