IMG_20220721_164842

W minione, czwartkowe popołudnie uczestnicy Klubów Społecznych z terenu Gminy Jarocin uczestniczyli w spotkaniu integracyjno-sportowym. Był to fajny, bardzo miło spędzony czas.

Spotkanie odbyło się w związku z realizacją projektu „Jarocińskie Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zadanie realizowane przez Centrum Usług Społecznych w Jarocinie jako usługa w obszarze pobudzania edukacji obywatelskiej.