Logotyp Funduszy Europejskich, flaga rzeczypospolitej Polski, flaga Unii Europejskiej

Z dniem 1 października 2021r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie przekształcił się w Centrum Usług Społecznych. Przedsięwzięcie zostało podjęte w związku z realizacją projektu „Jarocińskie Centrum Usług Społecznych”, na który Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 3 084 722,60 zł. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój – działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych w środowisku lokalnym.

W ramach projektu wprowadzone zostaną nowe usługi z obszarów: kultury, wspierania rodziny, pobudzania aktywności obywatelskiej, aktywizacji społecznej, promocji i ochrony zdrowia. Usługi będą skierowane dla mieszkańców z terenu Gminy Jarocin.

Okres realizacji projektu: czerwiec 2021r. do 30 września 2023r.


Informacje z Projektu

Ładowanie
Flaga Unii Europejskiej
W dniach 12-13 października 2022r. przedstawiciele z Centrum Usług Społecznych w Jarocinie uczestniczyli w Kongresie Usług Społecznych, który odbywał się więcej »
Zapraszamy rodziców z małymi dziećmi do 6 roku życia do skorzystania z konsultacji psychologicznych, które będą odbywały się w piątki więcej »
W dniu dzisiejszym kolejni mieszkańcy naszej Gminy otrzymali opaski monitorujące oraz zostali przeszkoleni w zakresie podstawowej obsługi użytkowania opasek i więcej »