Gmina Jarocin – Centrum Usług Społecznych w Jarocinie
otrzymała dofinansowanie na realizację projektu
pt.: „Rozwój Centrum Usług Społecznych w Jarocinie”.

Całkowita wartość projektu: 5 156 887,50 zł
Kwota dofinansowania: 4 886 339,50 zł
w tym:
– ze środków Unii Europejskiej: 3 609 821,25 zł
– ze środków dotacji celowej budżetu państwa: 1 276 518,25 zł

– wkład własny: 270 548,00 zł
Okres realizacji projektu: od 01.12.2023 r. do 31.12.2026 r.
(tj. 37 miesięcy)
www.mapadotacji.gov.pl

Projekt pt.: „Rozwój Centrum Usług Społecznych w Jarocinie” Nr FEWP.06.13-IZ.00-0080/23  jest realizowany w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027. Priorytet 6. Fundusze Europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+). Działanie 06.13 Usługi Społeczne i zdrowotne.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla 736 mieszkańców Gminy Jarocin, poprzez wsparcie rozwoju CUS i realizację dedykowanych usług wsparcia rodziny i usług specjalistycznych oraz ich otoczenia w okresie od 01.12.2023 r. do 31.12.2026 r.

Projekt jest skierowany do mieszkańców Gminy Jarocin z potrzebą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, którzy ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki specjalistycznej lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, w tym w szczególności: do osób z niepełnosprawnościami, osób zamieszkujących samotnie, osób z trudnościami psychicznymi, korzystających z FEPŻ, z zaburzeniami rozwojowymi. W ramach działań CUS grupami wymagającymi szczególnego wsparcia będą seniorzy, ze względu na wiek i stan zdrowia oraz dzieci ze względu na wiek i stan zdrowia oraz ich rodziny i opiekunowie.

Działania zaplanowane w ramach projektu:
1. usługi specjalistyczne w zakresie rehabilitacji w formie stacjonarnej i w miejscu zamieszkania,
2. wsparcie zdrowotne uzupełniające: poradnictwo pielęgniarskie, wsparcie dietetyka, instruktaż pielęgniarski dla rodzin, autoterapia,
3. usługi wsparcia rodziny w formie poradnictwa specjalistycznego dla dzieci, rodziców i opiekunów: zajęcia rozwojowe dla dzieci i ich opiekunów, konsultacje fizjoterapeutyczne w formie indywidualnej i grupowej, konsultacje psychologiczne w formie indywidualnej i grupowej, konsultacje logopedyczne, grupowe zajęcia psychorozwojowe.


Informacje z projektu Rozwój Centrum Usług Społecznych w Jarocinie

Ładowanie
Konsultacje fizjoterapeutyczne
Serdecznie zapraszamy rodziców z dziećmi od 1 r.ż. do 2 lat do udziału w grupowych konsultacjach fizjoterapeutycznych, o godz. 10:00, więcej »
poradnictwo logopedyczne2315_8072944321576956756_n
W związku z realizacją Projektu pt.: Rozwój Centrum Usług Społecznych w Jarocinie", zapraszamy rodziców/opiekunów z dziećmi do 10 r.ż. do więcej »
konsultacje psychologiczne
W związku z realizacją Projektu pt.: Rozwój Centrum Usług Społecznych w Jarocinie", zapraszamy do skorzystania z indywidualnych konsultacji psychologicznych skierowanych więcej »
Konsultacje w ramach projektu „Rozwój Centrum Usług Społecznych w Jarocinie” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027.
W związku z realizacją Projektu pt.: Rozwój Centrum Usług Społecznych w Jarocinie", zapraszamy do zapisów na indywidualne konsultacje fizjoterapeutyczne dla więcej »