plakat

Gmina Jarocin przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
MODUŁ II „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023, finansowanym z dotacji celowej budżetu państwa.

Realizatorem Programu jest Centrum Usług Społecznych w Jarocinie, ul. Wrocławska 39,
63-200 Jarocin. Program będzie realizowany do 31 grudnia 2023r.

Program „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” to bezpłatna forma usług skierowana dla mieszkańców Gminy Jarocin w wieku 65 lat i więcej, którzy mają trudności z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Celem programu w zakresie Modułu II jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość” w formie opaski bezpieczeństwa.

Opaska połączona jest z usługą operatora pomocy, co w przypadku nagłego zagrożenia,  poprzez wciśnięcie guzika alarmowego znajdującego się na urządzeniu, umożliwi połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą.

Szczegółowe informację o Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” są dostępne pod numerem telefonu 62 747 01 60 wew. 34/ 508 829 589 lub w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Jarocinie,
ul. Wrocławska 39.