Screenshot_20230717-095438_Chrome

W miesiącu czerwcu 2023r. zgodnie z harmonogramem w ramach realizacji projektu „Jarocińskie Centrum Usług Społecznych”, świadczone były usługi społeczne z zakresu:

– Kultury i pobudzania aktywności obywatelskiej

Usługi  aktywnego spędzania czasu wolnego, skierowane do seniorów z Gminy Jarocin oraz do społeczności lokalnej w obszarze 5 klubów społecznych w: Mieszkowie, Witaszycach, Golinie, Łuszczanowie i Jarocinie. W ramach tej usługi odbyły się m.in. zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki/tańca/fitness, warsztaty artystyczno-wokalno-chóralne, warsztaty artystyczno-teatralne,  warsztaty taneczne, warsztaty malarskie, z nowych technologii, fotograficzne, modowe, warsztaty z makramą w ramach serii poznajemy ginące zawody – Sznurek – Klub Społeczny w Jarocinie/Amazonki oraz warsztaty ginące zawody – glina w Klubie Społecznym
w Golinie i Łuszczanowie, odbył się również Klubowy Piknik Rodzinny w Klubie Społecznym w Witaszycach, mobilna usługa florystyczno-zielarska – Kluby Społeczne odbyło się również spotkanie z cyklu „Spotkanie z historią” – Historia Pałacu w Jarocinie.

W ramach działań wspierających Organizator Społeczności Lokalnej w czerwcu uczestniczył
w spotkaniu z cyklu „Poznajemy ginące zawody” – Zdun i Garncarz w połączeniu z warsztatami ceramicznymi. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Klubu Społecznego „JAROCINO” oraz mieszkańcy Mieszkań Chronionych w Jarocinie. Uczestnicy spotkania poznały historię zawodu, techniki wykonywania prac. Uczestnicy mieli możliwość samodzielnie stworzyć własne naczynia, przedmioty.

Organizator Społeczności Lokalnej uczestniczył również w spotkaniu z cyklu „Poznajemy ginące zawody” – Sznurek w połączeniu z warsztatami splotów makramy. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Klubu Społecznego „Sami Swoi” w Golinie. Członkowie klubu mogli samodzielnie wykonać breloczki do kluczy.

Promocji i ochrony zdrowia

Działania w ramach realizacji usług społecznych skierowane dla wszystkich mieszkańców Gminy Jarocin w formie rehabilitacji indywidualnej stacjonarnej i mobilnej, usługa stacjonarna grupowa poradnictwo – dietetyka, grupowe ćwiczenia z muzykoterapią, mobilne poradnictwo pielęgniarskie/instruktaż.

W ramach promocji i ochrony zdrowia w miesiącu czerwcu 120 mieszkańców Gminy Jarocin skorzystało z usługi teleopieki – opaska monitorująca.

Usługi wsparcia rodziny

Działania były skierowane dla rodzin z małymi dziećmi od urodzenia do 5 roku życia włącznie  w formie zajęć edukacyjno-rozwojowych (Lulanki, Bawialnia dla dzieci najmłodszych, Bawialnia dwulatka, Bawialnia ogólnorozwojowa), warsztaty kreatywne dla mam, indywidualne konsultacje psychologiczne, grupowe konsultacje fizjoterapeutyczne, warsztaty rodzinne.

Projekt „Jarocińskie Centrum Usług Społecznych” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.