20230506_102804

W miesiącu maju 2023r. zgodnie z harmonogramem w ramach realizacji projektu „Jarocińskie Centrum Usług Społecznych”, świadczone były usługi społeczne z zakresu:

– Kultury i pobudzania aktywności obywatelskiej

Usługi  aktywnego spędzania czasu wolnego, skierowane do seniorów z Gminy Jarocin oraz do społeczności lokalnej w obszarze 5 klubów społecznych w: Mieszkowie, Witaszycach, Golinie, Łuszczanowie i Jarocinie. W ramach tej usługi odbyły się m.in. zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki/tańca/fitness, warsztaty artystyczno-wokalno-chóralne, warsztaty artystyczno-teatralne,  warsztaty taneczne, warsztaty malarskie, warsztatów malarskich, z nowych technologii, fotograficzne, modowe, warsztaty z makramą w ramach serii poznajemy ginące zawody – Sznurek – Klub Społeczny Łuszczanów/Wilkowyja oraz glina w Klubie Społecznym w Golinie, odbył się również Klubowy Piknik Rodzinny w Klubie Społecznym w Golinie, wyjazd do Muzeum Regionalnego w Śmiełowie z cyklu „Poznaj swoją okolicę”, spotkanie z historią w Muzeum Regionalnym w Jarocinie.

W ramach działań wspierających Organizator Społeczności Lokalnej w maju uczestniczył w pikniku zorganizowanym przez Stowarzyszenie SNUTKI GOLIŃSKIE i Klub Społeczny w Golinie. Zorganizował zbiórkę karmy dla zwierząt w Klubie Społecznym Golina oraz pracowników CUS Jarocin.

Promocji i ochrony zdrowia

Działania w ramach realizacji usług społecznych skierowane dla wszystkich mieszkańców Gminy Jarocin w formie rehabilitacji indywidualnej stacjonarnej i mobilnej, usługa stacjonarna grupowa poradnictwo – dietetyka, grupowe ćwiczenia z muzykoterapią, grupowa gimnastyka korekcyjna, mobilne poradnictwo pielęgniarskie/instruktaż.

W ramach promocji i ochrony zdrowia w miesiącu maju 120 mieszkańców Gminy Jarocin skorzystało z usługi teleopieki – opaska monitorująca.

Usługi wsparcia rodziny

Działania były skierowane dla rodzin z małymi dziećmi od urodzenia do 5 roku życia włącznie  w formie zajęć edukacyjno-rozwojowych (Lulanki, Bawialnia dla dzieci najmłodszych, Bawialnia dwulatka, Bawialnia ogólnorozwojowa), warsztaty kreatywne dla mam, indywidualne konsultacje psychologiczne, grupowe konsultacje fizjoterapeutyczne.

Projekt „Jarocińskie Centrum Usług Społecznych” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.