Logotyp CUS Jarocin

Centrum Usług Społecznych w Jarocinie zatrudni osobę na stanowisko: pracownik socjalny.

Warunki pracy:

Praca w miejscu zamieszkania rodziny oraz w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Jarocinie przy ul. Wrocławskiej 39, 63-200 Jarocin.

Wymagania:

  1. wykształcenie zgodne z art. 116 i art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2023 r. poz. 901).
  2. znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, znajomość przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną,
  3. doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika socjalnego.

Kompetencje:

  1. odporność na pracę w stresie,
  2. otwartość na współpracę, komunikatywność, cierpliwość, empatia, zaangażowanie.

Wymagane dokumenty (powinny być własnoręcznie podpisane):

  • list motywacyjny,
  • życiorys zawodowy (CV),
  • świadectwo ukończenia szkoły.

Wyżej wymienione dokumenty należy składać osobiście w Centrum Usług Społecznych w Jarocinie, ul. Wrocławska 39, 63-200 Jarocin, pokój nr 24 lub drogą elektroniczną na adres email: cus@cusjarocin.pl.

Przetwarzanie danych osobowych:

Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Centrum Usług Społecznych w Jarocinie jest Dyrektor CUS.