CUS Jarocin logotyp

Dnia 9 maja 2019r., w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarocinie odbyło się kolejne spotkanie warsztatowe w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 (PO PŻ) dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów z Wielkopolskiego Banku Żywności w Poznaniu.

Głównym celem warsztatów kulinarnych jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Uczestnicy mogli zasięgnąć opinii ekspertów oraz dowiedzieć się jak przygotować poszczególne potrawy z artykułów spożywczych pochodzących z darów żywnościowych. W warsztatach udział wzięło 50 osób podzielonych na dwie grupy.

Program dofinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.