Dobry Start - logotyp

Świadczenie „Dobry Start” to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom rozpoczynającym rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

Kto może otrzymać wsparcie?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole (z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych), aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Jak otrzymać świadczenie dobry start?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka.

Wnioski o świadczenie Dobry Start będą przyjmowane i realizowane przez MGOPS w Jarocinie.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek można składać:

  1. od 1 lipca 2019r. elektronicznie (on-line) przez:
  • stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mpips.gov.pl
  • bankowość elektroniczną.
  1. od 1 sierpnia 2019r. drogą tradycyjną (w formie papierowej).

MGOPS Jarocin będzie przyjmował wnioski o świadczenie Dobry Start od dnia 1.08.2019r. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

 

Druki wniosków będą dostępne po 20 lipca 2019r. w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie.

Druk wniosku można pobrać ze strony internetowej www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-dobry-start

Ważne!
Wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2019r.

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

Złożenie wniosku w lipcu i sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Natomiast gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach, to rodziny pomoc otrzymają w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Zachęcamy Państwa do złożenia wniosku drogą on-line już w miesiącu lipcu,  co pozwoli na uniknięcie kolejek.