inline3

21 lutego 2023r. gościliśmy w Ośrodku przedstawicieli Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z Poznania. Tematem spotkania było wdrożenie i upowszechnienie modelu mieszkalnictwa wspomaganego ze szczególnym uwzględnieniem mieszkań dla osób w spektrum autyzmu, a także wdrożenie modelu – Treningi Samodzielności. Spotkanie prowadziła Kierowniczka Działu Polityki ds. Osób z Ograniczoną Sprawnością Pani Maria Krupecka.

Miasto Jarocin ma w planach stworzyć mieszkania wspomagane dla osób z niepełnosprawnością.