Rozstrzygnięcie konkursu na projekt nadruku na koszulkę pt. "Moda na życie bez uzależnień" 2018

„Moda na życie bez uzależnień”

Z takim przesłaniem MGOPS w Jarocinie, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jarocinie oraz Komenda Powiatowa Policji w Jarocinie zorganizowali konkurs na projekt nadruku na koszulkę. Konkurs był skierowany do uczniów klas  6-7 Szkoły Podstawowej i 2-3 Gimnazjum z terenu Miast i Gminy Jarocin. Celem konkursu było uświadomienie młodzieży na temat zagrożeń występujących w środowisku oraz nabycie umiejętności i nawyków rozpoznawania, przewidywania oraz zapobiegania zagrożeniom występującym w jego otoczeniu. Przedsięwzięcie przeprowadzone było w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jarocin.W konkursie złożono 16 projektów i wszystkie osoby, które uczestniczyły w konkursie otrzymały atrakcyjne nagrody rzeczowe. WSZYSTKIM FINALISTOM I OSOBOM, KTÓRE WZIĘŁY UDZIAŁ W KONKURSIE  GRATULUJEMY I MAMY NADZIEJĘ, ŻE  BĘDĄ   PROMOWAĆ MODĘ NA ŻYCIE BEZ UZALEŻNIEŃ                                   

Poniżej lista osób nagrodzonych:

I MIEJSCE : FRANCISZEK I GRZEGORZ ZAWORSCY – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W JAROCINIE
II MIEJSCE: JAKUB URBANIAK – SZKOŁA PODSTAWOWA W CIELCZY
III MIEJSCE: FILIP PACHCIAREK – ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNYCH W JAROCINIE

WYRÓŻNIENIE: MACIEJ KRÓL, KACPER JANKOWIAK

UCZESTNICY:
1.MAKSYM ADAMSKI
2.WIKTORIA ANDRASZAK
3.OLIWIA KAROLCZAK
4.MATEUSZ MAJEWSKI
5.JULIA RZEPECKA
6.BARTOSZ BAJKA
7.HUBERT WALCZAK
8.JAKUB ROGUSZCZAK
9.WIKTORIA WOLNIAK
10.JULIA GORZELAŃCZYK