konsultacje psychologiczne

W związku z realizacją Projektu pt.: Rozwój Centrum Usług Społecznych w Jarocinie”, zapraszamy do skorzystania z indywidualnych konsultacji psychologicznych skierowanych do rodziców/opiekunów z dziećmi do 15 lat.

Obowiązują zapisy i uzupełnienie dokumentacji projektowej !

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 62 7470160 wew. 34, 75, 25

lub bezpośrednio w Centrum Usług Społecznych w Jarocinie.

Poradnictwo psychologiczne dla rodziców/opiekunów z dziećmi do lat 15 jest prowadzone w związku z realizacją projektu pt.: „Rozwój Centrum Usług Społecznych w Jarocinie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027. Priorytet 6. Działanie 6.13. Usługi społeczne i zdrowotne