Otwarcie Klubu Samopomocy w Witaszycach

„… Raduje się serce, raduje się dusza, że Klub Witaszyce rusza…” takimi słowami Pani Aniela Kuberka, prezes Stowarzyszenia na rzecz Witaszyc  rozpoczęła uroczyste otwarcie Klubu samopomocy „Witaszyce Razem”, które odbyło się w dniu wczorajszym w Sali OSP w Witaszycach. Wszystkich przybyłych powitał Pan Kazimierz Florczyk- przewodniczący rady Klubu, nawiązując do idei powstania, zamierzeń i planowanych przyszłych działań Klubu. Klub został powołany w październiku 2021 r. , w listopadzie odbyło się spotkanie założycielskie, natomiast otwarcie nastąpiło w dniu wczorajszym. Klub będzie miejscem międzypokoleniowych spotkań, aktywnych działań kulturalno-społecznych, wymiany doświadczeń, wspólnego spędzania czasu, miejscem aktywnej i wielopłaszczyznowej integracji w zależności od potrzeb i możliwości zainteresowanych. Dzięki współpracy i współorganizacji wielu grup społecznych i organizacji działających na rzecz Witaszyc, oraz samych uczestników Klubu, będzie przestrzenią aktywności zarówno dla dzieci, młodzieży, rodzin, seniorów, zainteresowanych aktywnymi formami spędzania czasu. Klub Samopomocy „Witaszyce razem” będzie działał pod skrzydłami i wsparciu Centrum Usług Społecznych w Jarocinie, jako jeden z 5 klubu które funkcjonują na terenie naszej gminy. Działania Klubów Samopomocy będą również objęte wsparciem w ramach realizacji projektu „Jarocińskie Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji w obszarze kultury i pobudzania aktywności obywatelskiej jako Kluby Społeczne.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Klubu oraz zaproszeni goście: Bartosz Walczak- z-ca Burmistrza Jarocina, Igor Armon- dyrektor Centrum Usług Społecznych w Jarocinie, Tadeusz Kuberka i Ireneusz Lamprecht- radni Gminy Jarocin, Szymon Klażyński- prezes OSP Witaszyce, Rafał Trybek- sołtys Witaszyc, Justyna Mazurek- prezes KGW w Witaszycach, Jolanta Paluszkiewicz z biblioteki w Witaszycach oraz Justyna Zawieja.