Odwiedziny uczniów z Niepublicznej Szkoły w Siedleminie

W ramach realizowanego projektu „Kim będę II- prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży ” przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Siedlemin „Szkoła Dzieciom”, w dniu 27.09.2017r. uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Siedleminie odwiedzili Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie.

 W wyjeździe wzięło udział 47 uczniów z klas I-III. Odwiedziny w MGOPS w Jarocinie miały na celu poznanie zawodu pracownika socjalnego. Dzieci mogły zadawać pytania pracownikom oraz zwiedzić pomieszczenia w MGOPS. Każdy z uczestników otrzymał informator instytucji pomocowych, które działają na naszym terenie, a na pożegnanie zostały poczęstowane ciepłą herbatą i ciasteczkami. Tutejszemu Ośrodkowi jest bardzo miło, że w ramach projektu, ktoś pomyślał o promowaniu zawodu pracownika socjalnego.

MGOPS Jarocin dziękuje za mile spędzony czas 🙂

Dyrekcja CUS Jarocin