zaciszna-6-budynek

Gmina Jarocin w ramach uzyskanej dotacji celowej ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego jest w trakcie tworzenia mieszkań wspomaganych dla osób ze spektrum autyzmu.

Mieszkania zlokalizowane będą w Jarocinie na ulicy Zacisznej 6, gdzie usytuowane są także mieszkania chronione dla osób starszych i z niepełnosprawnościami.

Przedsięwzięcie prowadzone jest w oparciu o wypracowane i przetestowane w projekcie pn. „Azymut – Samodzielność” modelowe rozwiązanie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób ze spektrum autyzmu, realizowanego przez Województwo Wielkopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Przewidywany termin uruchomienia mieszkań to połowa listopada br.

Podmiotem prowadzącym mieszkania wspomagane będzie Centrum Usług Społecznych w Jarocinie.

W związku z tym zapraszamy serdecznie rodziców, opiekunów oraz osoby zainteresowane na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 26 października (czwartek) o godz. 14.30 w Pałacu Radolińskich w Jarocinie.

„Zadanie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego”