CUS Jarocin logotyp

Jarocin, dnia 18 lutego 2020r.

MGOPS w Jarocinie poszukuje na zastępstwo pracownika na stanowisko: PRACOWNIK SOCJALNY.

Wymiar etatu: pełen etat – 1,0

Dział Ośrodków Wsparcia

Wymagania: wykształcenie wyższe lub średnie. Kierunek: praca socjalna. Mile widziane doświadczenie w pracy z osobami starszymi i z niepełnosprawnościami.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Pracownik socjalny – Dział Ośrodków Wsparcia” w terminie do dnia 6 marca 2020r. Zgłoszenia proszę  wysłać na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wrocławska 39; 63-200 Jarocin, lub złożyć osobiście – biuro obsługi klienta. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 62 747 01 60 wew. 54

Skan pisma do pobrania