IMGP4760

W miesiącu kwietniu 2023r. zgodnie z harmonogramem w ramach realizacji projektu „Jarocińskie Centrum Usług Społecznych”, świadczone były usługi społeczne z zakresu:

– Kultury i pobudzania aktywności obywatelskiej

Usługi  aktywnego spędzania czasu wolnego, skierowane do seniorów z Gminy Jarocin oraz do społeczności lokalnej w obszarze 5 klubów społecznych w: Mieszkowie, Witaszycach, Golinie, Łuszczanowie i Jarocinie. W ramach tej usługi odbyły się m.in. zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki/tańca/fitness, Klubowy piknik rodzinny „Staropolskie wesele”– Klub Jarocino, warsztaty artystyczno-wokalno-chóralne, warsztaty artystyczno-teatralne, spotkanie Klubów Społecznych aktywizująco-integracyjne w Klubie Społecznym ”Vigor” w Łuszczanowie warsztaty taneczne, warsztaty malarskie, z nowych technologii, fotograficzne, modowe, warsztaty z makramą w ramach serii poznajemy ginące zawody – Sznurek – Klub Społeczny w Jarocinie i w Mieszkowie oraz glina w Klubie Społecznym Golina,  spotkanie z historią – Muzeum Regionalne w Jarocinie, w ramach „Spotkania z ciekawymi ludźmi„– spotkanie z Panią Stanisławą Celińską. W ramach działania wspierającego odbyło się śniadanie Wielkanocne dla osób starszych, samotnych

W ramach działań wspierających Organizator Społeczności Lokalnej w kwietniu brał udział w MARSZU DLA AUTYZMU, warsztatów z makramy w Klubie Jarocino i warsztatów z gliny
w Golinie oraz w pikniku zorganizowanym przez Klub Społeczny Jarocino „ Stare polskie wesele”.

Promocji i ochrony zdrowia

Działania w ramach realizacji usług społecznych skierowane dla wszystkich mieszkańców Gminy Jarocin w formie rehabilitacji w formie masaży stacjonarnych i mobilnych, usługa stacjonarna grupowe poradnictwo dietetyka, grupowe ćwiczenia z muzykoterapią, grupowe ćwiczenia/ rehabilitacja z elementami jogi ,mobilne poradnictwo pielęgniarskie/instruktaż

W ramach promocji i ochrony zdrowia w miesiącu kwietniu 120 mieszkańców Gminy Jarocin skorzystało z usługi teleopieki – opaska monitorująca.

Usługi wsparcia rodziny

Działania były skierowane dla rodzin z małymi dziećmi od urodzenia do 5 roku życia włącznie  w formie zajęć edukacyjno-rozwojowych (Lulanki, Bawialnia dla dzieci najmłodszych, Bawialnia dwulatka, Bawialnia ogólnorozwojowa), warsztaty kreatywne dla mam, indywidualne konsultacje psychologiczne, grupowe konsultacje fizjoterapeutyczne.

Projekt „Jarocińskie Centrum Usług Społecznych” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.