konsulatcje_spoleczne

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących „Raportu z Diagnozy potrzeb społecznych i potencjałów” w zakresie usług społecznych na terenie Gminy Jarocin.
W związku z realizacją projektu „Jarocińskie Centrum Usług Społecznych” Burmistrz Jarocina zaprasza mieszkańców gminy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym w sprawie Raportu z diagnozy potrzeb społecznych i potencjałów w zakresie usług społecznych. 
Konsultacje odbędą się w dniu 23 września 2021 r. godz. 10:00 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie, ul. Wrocławska 39 godz. 16:00 Kamienica Kultury, Rynek 17
Projekt jest realizowany w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do pobrania:

Zarządzenie – konsultacje społeczne.pdf

Raport z diagnozy potrzeb i potencjałów Jarocin – 2021.pdf