lokalny klub rodzinny

Zapraszamy rodziców z małymi dziećmi do 6 roku życia do skorzystania z konsultacji psychologicznych, które będą odbywały się w piątki od godz. 16:30 w Klubie Rodzinnym w Jarocinie przy ul. św. Ducha 44 (wejście boczne w bloku).

Chętnych rodziców zapraszamy do kontaktu z Koordynatorem Indywidualnych Usług Społecznych w Jarocinie, przy ul. Wrocławskiej 39. 

Konsultacje odbywają się w ramach realizacji projektu „Jarocińskie Centrum Usług Społecznych”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Działania w ramach projektu są realizowane przez Centrum Usług Społecznych w Jarocine.