poradnictwo logopedyczne2315_8072944321576956756_n

W związku z realizacją Projektu pt.: Rozwój Centrum Usług Społecznych w Jarocinie”, zapraszamy rodziców/opiekunów z dziećmi do 10 r.ż. do skorzystania z indywidualnych konsultacji logopedycznych.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 62 7470160 wew. 75, 25, 34, lub bezpośrednio w Centrum Usług Społecznych w Jarocinie.

Obowiązują zapisy i uzupełnienie dokumentacji projektowej !

Poradnictwo logopedyczne dla rodziców/opiekunów z dziećmi do lat 10 odbywa się w związku z realizacją projektu pt.: „Rozwój Centrum Usług Społecznych w Jarocinie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027. Priorytet 6. Działanie 6.13. Usługi społeczne i zdrowotne.