Konsultacje fizjoterapeutyczne

Serdecznie zapraszamy rodziców z dziećmi od 1 r.ż. do 2 lat do udziału w grupowych konsultacjach fizjoterapeutycznych, o godz. 10:00, które odbędą się w Klubie Rodzinnym w Jarocinie przy ul. Wolności 7/9. o godz. 10:00.

Obowiązują zapisy i uzupełnienie dokumentacji projektowej (w przypadku rodziców, którzy jeszcze nie uzupełniali).

Osoby chętne oraz po szczegółowe informacje zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 62 7470160 wew. 75 lub 34 lub do Centrum Usług Społecznych w Jarocinie.

Jest ograniczona ilość miejsc.

Poradnictwo fizjoterapeutyczne dla rodziców z dziećmi jest realizowane w związku z projektem pt.: „Rozwój Centrum Usług Społecznych w Jarocinie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027. Priorytet 6. Działanie 6.13. Usługi społeczne i zdrowotne.