Katalizator ulotka

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, której fundatorem i założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych POPON, realizuje obecnie projekt „Katalizator Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, jako trwały proces zmian mechanizmu funkcjonowania poprzez kompleksowe wsparcie motywujące do działania również po zakończeniu projektu” realizowany ze środków PFRON.

Program adresowany jest do osób z niepełnosprawnościami, które zamieszkują m.in. województwo Wielkopolskie.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o publikację informacji o w/w projekcie na stronie internetowej, tablicach informacyjnych Państwa instytucji, celem poinformowania mieszkańców o możliwości wzięcia udziału w tej formie wsparcia.

Projekt adresowany jest do niepełnosprawnych, którzy:
– są mieszkańcami jednego z 6 województw: Kujawsko-Pomorskiego, Mazowieckiego, Podkarpackiego, Pomorskiego, Śląskiego, Wielkopolskiego
– posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
– są osobami pozostającymi bez zatrudnienia;
– nie są objęte takimi samymi działaniami aktywizacyjnymi w ramach innych zadań lub projektów finansowanych ze środków PFRON realizowanymi w tym samym czasie.

Uczestnicy programu mogą liczyć na wsparcie w postaci:
– bezpłatnych kursów i szkoleń zawodowych
– staży zawodowych
– wsparcia zatrudnienia
– pomocy doradcy zawodowego, kreatora kariery, psychologa, prawnika, mentora i pośrednika pracy.


Konsultacje realizowane są również w formie zdalnej.

Deklaracja zgłoszeniowa online:  http://fazon.pl/ lub pod adresem mailowym: poznan@fazon.pl

W załączeniu przesyłamy informację o projekcie, ulotkę informacyjną oraz plakat do publikacji.

Zespół FAZON o/ Poznań
Zapraszamy do kontaktu!