Targi Pomocy Społecznej 2017

W dniu 29.06.2017r. odbyły się na Rynku w Jarocinie „Targi Pomocy Społecznej” pod patronatem Burmistrza Jarocina Adama Pawlickiego. Pomysł na targi powstał dzięki współpracy z ROPS w Poznaniu w ramach projektu „Rozwój usług aktywnej Integracji w subregionie kaliskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Do organizacji targów oprócz Gminy Jarocin, ROPS  w Poznaniu przyłączyła się Gmina Kotlin.

Targi były okazją do zaprezentowania różnych rozwiązań na rzecz osób wymagających wsparcia, realizowanych w gminach powiatu jarocińskiego. W trakcie targów odbyła się na zlecenie ROPS w Poznaniu prelekcja prof. dr hab. Tomasza Mika pt. „Nowoczesne oblicze pomocy społecznej”. Mogliśmy również zapoznać się z działalnością różnych instytucji poprzez prezentację stoisk. Celem ponadlokalnego spotkania było upowszechnianie wiedzy i wymiana dobrych praktyk zarówno wśród włodarzy gmin, pracowników działających w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz mieszkańców poszczególnych społeczności lokalnych. Planowanym efektem wspólnie zorganizowanych targów było  wydanie informatora dot. instytucji i innych podmiotów działających w obszarze pomocy i integracji społecznej, który po raz pierwszy był dostępny właśnie na Targach.  Do wydania informatora przyłączyły się wszystkie gminy z powiatu jarocińskiego oraz ROPS w Poznaniu.

MGOPS Jarocin pragnie także podziękować przedstawicielom instytucji tj. : DPS-owi Kotlin, GOPS Kotlin, Warsztatom Terapii Zajęciowej z Jarocina, ŚDS Jarocin oraz Centrum Integracji Społecznej z Jarocina za czynny udział w tym wydarzeniu, jeszcze raz dziękujemy i liczymy na Waszą dalszą współpracę! 🙂