Konferencja Nowe wyzwania dla terapii uzależnień ograniczanie picia - mit czy rzeczywistość 2018

W dniu 23.04.2018r. odbyła się Konferencja w ramach Gminnej Kampanii Profilaktycznej nt. NOWE WYZWANIA DLA TERAPII UZALEŻNIEŃ OGRANICZANIE PICIA – MIT CZY RZECZYWISTOŚĆ. W konferencji wzięły udział różne instytucje między innymi :  pedagodzy, pracownicy Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznej w Jarocinie, pracownicy placówek oświatowych, kuratorzy, policja, pracownicy socjalni OPS, członkowie GKRPA, członkowie ZI, służba zdrowia, organizacje pozarządowe, PCPR, pracownicy OTU w Jarocinie  i inni. Programy ograniczania picia są formą terapii oferowaną od niedawna. Podstawową przesłanką ich powstania jest założenie, że pacjenci, którym zaoferowano możliwość wyboru celu terapii mają większe szanse na sukces terapeutyczny, między innymi dlatego, że ludzie są bardziej skłonni do realizacji celów, które sami wybierają. Właśnie w trakcie Konferencji można było wysłuchać ciekawych wykładów między innymi na ten temat.  Wykładowcami konferencji byli:

Jadwiga Fudała– psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Kierownik Działu Lecznictwa Odwykowego Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Jolanta Celebucka – doktor nauk biologicznych, pedagog certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, kierownik Wojewódzkiej Poradni Terapii  Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu,

Robert Haściło – psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, biegły sądowy w zakresie substancji psychoaktywnych. Współprowadzi Przychodnię Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu,

Mirosław Konieczny – pedagog społeczny, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta ericksonowski, członek zespołu terapeutów Polskiego Instytutu Ericksonowskiego w Poznaniu, Dyrektor Ośrodka Terapii Uzależnień w Jarocinie,

Igor Armon, pedagog, Dyrektor MGOPS Jarocin, Przewodniczący ZI i zastępca Przewodniczącego ZI,

Anna Jagła– psycholog certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, pracownik OTU w Jarocinie,

Magdalena Niewiada– pedagog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, pracownik OTU w Jarocinie,

Katarzyna Wojciechowska– psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzaleznień, pracownik OTU w Jarocinie,

Karina Migalska – Cepa – KPP Jarocin

Poniżej krótka fotorelacja: